AWING FREE WI-FI (WI-FI MARKETING)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

AWING là nền tảng công nghệ kết nối các hệ thống Wi-Fi miễn phí ("AWING Free Wi-Fi") để tạo thành một mạng quảng cáo Wi-Fi Marketing lớn nhất tại Việt Nam, giúp quảng bá sản phẩm dịch vụ một cách phù hợp nhất tới khách hàng.

Tham khảo thêm tại http://awing.vn.
Hotline: 097 305 0517

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng kết nối AWING Free Wi-Fi, xin vui lòng thực hiện lần lượt các bước sau đây:

1-st

Chọn mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối (Ví dụ: AWING Vincom, Highlands Coffee,...).

phone-1
2-nd-mobile

Sau khi nhấn vào tên Wi-Fi, trang đăng nhập Wi-Fi sẽ được mở tự động. Nhấn vào nút Kết nối cho tới khi được chuyển đến giao diện website hoặc facebook.

Warning Với iPhone: không nhấn vào nút "Hủy/Cancel" ở góc bên trên phải màn hình.
phone-2
2-nd

Sau khi nhấn vào tên Wi-Fi, trang đăng nhập Wi-Fi sẽ được mở tự động. Nhấn vào nút Kết nối cho tới khi được chuyển đến giao diện website hoặc facebook.

Warning Với iPhone: không nhấn vào nút "Hủy/Cancel"

ở góc bên trên phải màn hình.

3-rd

Bạn đã kết nối Wi-Fi thành công.

phone-3

TRƯỜNG HỢP TRANG ĐĂNG NHẬP

KHÔNG MỞ TỰ ĐỘNG

Đây là tài liệu đính kèm HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FREE WI-FI

Cách 1: Quên mạng

Bước 1

Nhấn vào tên Wi-Fi miễn phí bạn đã chọn (Ví dụ: AWING Vincom, Highlands Coffee,...).

Bước 2

Chọn Quên (Forget) mạng này.

Bước 3

Sau khi quên mạng thành công, vui lòng đăng nhập lại để kết nối Wi-Fi.

Cách 2: Mở trình duyệt để đăng nhập

Bước 1

Mở trang web awifi.vn.

phone-5
Bước 2

Trang đăng nhập Wi-Fi sẽ mở tự động. Ấn vào nút đỏ trên màn hình cho tới khi được chuyển đến giao diện website hoặc facebook.

phone-2
Bước 3

Bạn đã kết nối Wi-Fi thành công.

phone-3
phone-5
phone-2
phone-3